Uneix-te al Club Woodgo, i entra al sorteig mensual d'un Triangle Pikler.
Uneix-te al Club Woodgo, i entra al sorteig mensual d'un Triangle Pikler.
Cistella 0

El dia a dia de l'escola.

Aquesta pedagogia és la manera d'entendre l'educació infantil. De mica en mica l'hem anat aprenent, interioritzant i aplicant, veient-se reflectit al nostre dia a dia a l'escola.

La pedagogia d'Emmi Pikler (institut Lòczy de Budapest) se sustenta en tres pilars bàsics:

• GARANTIR LA SEGURETAT FÍSICA I AFECTIVA DEL NEN/A.

• OFERIR LES CONDICIONS QUE PERMETEN AL NEN DESENVOLUPAR UN MOVIMENT LLIURE AUTÒNOM.

• POSAR A DISPOSICIÓ DEL NEN/A EL MÉS POSSIBLE (MOBILIARI, MATERIALS, AIGUA, BANY, LA NOSTRA ACTITUD…) DE FORMA QUE ES FOMENTI LA SEVA AUTONOMIA.

GARANTIR LA SEGURETAT FÍSICA I AFECTIVA DEL NEN/A.

Cobrir les necessitats afectives i fisiològiques de cada nen/a és la primera finalitat que perseguim. Després, vénen la resta: fomentar la seva autonomia i les seves potencialitats… Per tant, donem prioritat que estiguin nets, canviar les caques com més aviat millor, sense mocs, amb roba adequada (ni fred, ni calor, no mullats/des…), sense set ni gana, sense somni, si estan cansats, permetre'ls descansar, si ploren intentar calmar-los sempre que puguem amb braços, mirades o paraules afectuoses…

A l'hora cobrir les necessitats del nen/a contribueix a treballar per referents. Això vol dir que una educadora o educador és la que habitualment comparteix amb un grup determinat de nens/es els moments de neteja i menjar, fonamentalment. Això permet un vincle i coneixement mutu més profund i de més qualitat.

OFERIR LES CONDICIONS QUE PERMETEN AL NEN/A DESENVOLUPAR UN MOVIMENT LLIURE AUTÒNOM.

Desenvolupament postural i motriu sense intervenció directa de ladult. Desenvolupament motor i postural autònom.

Es tracta d'un mètode nou, que trenca amb la idea clàssica (encara vigent entre molts professionals de l'educació i la medicina) que un nen/a necessita ser ensenyat/da per arribar a aprendre determinades POSTURES i MOVIMENTS.

Els nens/es educats a Loczy tenen una COMPLETA LLIBERTAT DE MOVIMENT. En aquesta escola, anem prenent consciència dels moments en què no tenen llibertat de moviment i com podem augmentar aquesta llibertat tenint en compte el nombre de nens/es que tenim per educadora i els espais.

Podem augmentar la llibertat de moviment del nen/a mitjançant:

• Absència de qualsevol ensinistrament motor per part de l'adult. Quan aquest ensinistrament ja s'ha donat, la que fem és “anar enrere” o millor dit, anar a una postura que el nen/a domini per si mateix/a.

• Intentem que l'entorn estigui tan adaptat com sigui possible a les necessitats funcionals de cada moment de desenvolupament.

• Roba i calçat adequats, que obstaculitzin el mínim possible els moviments. • Espai suficient i adequat.

• Qualitat de la superfície. Que sigui ferm.

• Joguines adequades, especials per estimular els moviments (però sense entrenament per part de l'adult).

POSAR A DISPOSICIÓ DEL NEN/A EL MÉS POSSIBLE (MOBILIARI, MATERIALS, AIGUA, BANY, LA NOSTRA ACTITUD…) DE FORMA QUE ES FOMENTI LA SEVA AUTONOMIA.

Busquem tenir un espai d'acord amb les habilitats i interessos dels nens i nenes de cada grup, encara que és impossible que sigui així quan tenim trams d'edat tan dispars a cada aula. Els desdoblaments els podem preparar més acords, però a l'aula és difícil. Ho intentem. Per això, entre altres coses, cal observar com juguen lliurement a l'aula, amb quins materials, en quin moment del seu desenvolupament estan (motriu, lingüístic, pensament concret o simbòlic, social…) per anar-hi d'acord.

#somoswoodgo


Publicació més antiga Publicació més recent


Deixar un comentari